About Collaboration

Co to jest robot współpracujący (Collaborative Robot - CoBot)?

 

Robot współpracujący (zwany również cobotem) jest dedykowany do współpracy z człowiekiem znajdującym się w pobliżu wspólnego obszaru roboczego. Przykład: operator może wykonać pierwszą część zadania, podczas gdy cobot kończy zadanie.

Roboty współpracujące są zaprojektowane jako z natury bezpieczne do wykonywania pracy w towarzystwie ludzi. Obejmuje to nowe pomysły dotyczące ramion robota, w tym zmniejszenie ich siły i prędkości, nowych typów połączeń, miękkich materiałów oraz użycie zaawansowanych czujników, aby bezpiecznie wyłączyć cobota, jeśli przypadkowo wejdzie w kontakt z operatorem.

Zgodnie z normą ISO 10218-1 i 10218-2 istnieją 4 typy cech robota współpracującego. Obejmują one: 

  1. Bezpieczne monitorowane zatrzymanie

  2. Sterowanie ręczne

  3. Monitorowanie prędkości i separacji 

  4. Ograniczenie siły i mocy

Każda z tych funkcji sama w sobie kwalifikuje robota jako urządzenie współpracujące. 

 

Tryby współpracy

Collaborative modes - English-1.jpg

 


 

Czym jest funkcja ograniczania mocy i siły?

  • Czujniki w każdym przegubie — każda wartość wykryta przez czujnik będzie porównywana ze stanem podstawowym i oceniana w celu wykonania działania (tj. zatrzymania, odsunięcia od siły itp.)

  • Sterowanie ręczne — łatwe i intuicyjne programowanie ścieżek robota, przeciągając ramię w jego przestrzeni roboczej, rejestrując pozycje i czynności efektora końcowego

  • Zaokrąglony kształt — jego wygładzone powierzchnie, brak ostrych krawędzi, zintegrowane silniki i okablowanie, montaż bez użycia kleju oraz niewielki ciężar zapobiegają ściśnięciu ręki operatora

  • Dodatkowe opcje bezpieczeństwa  — miękka, aktywna lub pasywna skórzana odzież ochronna (kurtka) zapewniająca amortyzację uderzeń 

 

CoBot w trybie PFL wykazuje wolniejsze prędkości niż robot przemysłowy


Spójrzmy na osie robota współpracującego

Robot przemysłowy - zarówno współpracujący, jak i tradycyjny - posiada różne konfiguracje osi. Sześcioosiowe roboty pozwalają na większą elastyczność i mogą wykonywać szerszy zakres czynności niż roboty z mniejszą liczbą osi. Poniżej przedstawiono sześć osi robota HC10 z ruchem kontrolowanym w punkcie wywołania.  


HC10 Axes - English.jpg

2019 Yaskawa America, Inc.- Motoman Robotics Div.
This website stores cookies on your computer to provide you with more personalized services on this website and through other media.