HC10

HC10 Robot

 

Robot współpracujący zaprojektowany od
podstaw, by pracować z ludźmi

 

HC10 Robot with Gripper.png


Łatwy w obsłudze robot z przemysłowym rodowodem, robot współpracujący HC10 (cobot) jest idealnym wyważeniem siły, elastyczności i wydajności. Z łatwością daje się przystosować do pracy w tej samej przestrzeni z pracownikami, co znacznie zmniejsza potrzebę stosowania dodatkowych wygrodzeń. Uproszczone programowanie i atrakcyjne cenowo ramię robota przynoszą korzyści płynące z automatyzacji dowolnej wielkości produkcji.

YASKAWA HC10 to nowy idealny współpracownik wyposażony w nowoczesne technologie detekcji, które umożliwiają bezpieczne interakcje z ludźmi. HC10 jest zaprogramowany tak, by reagować w różnych sytuacjach na produkcji, a swoim działaniem nie narażać człowieka na urazy ciała.  YRC1000 to kontroler dla HC10. Kliknij ten link, aby dowiedzieć się więcej o YRC1000. 

Jedną z głównych zalet współpracy między człowiekiem, a robotem jest uproszczenie sposobu „uczenia” robota do podjęcia działań, które musi wykonać w celu zrealizowania powierzonego zadania. Robot współpracujący HC10 może być łatwo programowany przez użytkownika, dzięki czemu możliwa jest oszczędność czasu w porównaniu z programowaniem tradycyjnym. Język programowania INFORM zawiera rewolucyjną funkcję EasyTeach, umożliwiającą łatwe manewrowanie ramieniem, pozwalającym wskazać robotowi ścieżki i kierunki, które następnie będzie naśladował w codziennej pracy. Ten tryb nosi nazwę Lead-through-Jogging lub Hand Guiding. HC10 można również zaprogramować tradycyjną metodą, używając kontrolera do programowania. Korzyścią wynikającą z zastosowania tych nowoczesnych funkcji jest usunięcie złożoności programowania, zwykle związanej z robotami przemysłowymi. W przeszłości wymagany był wysoki poziom umiejętności programowania robotów, aby wskazać robotowi nawet najprostsze zadania. Dzięki zastosowaniu technologii takich jak EasyTeach programowanie HC10 cechuje zmniejszona złożoność i zwiększona efektywność pracy, dzięki szybszym wdrożeniom na liniach produkcyjnych.
 

Kluczowe korzyści

 
  • Bezpieczna współpraca z pracownikami - technologia PFL (Power and Force Limiting  - ograniczenie mocy i siły) reaguje natychmiast na siły zewnętrzne, chroniąc w ten sposób pracowników.  Pobierz przewodnik po aplikacji PFL. 
  • Aplikacja EasyTeach (precyzyjne ręczne nauczanie i programowanie) – usprawnia i ułatwia wdrażanie HC10
  • Dołączone do ramienia narzędzia eliminują incydenty związane z bezpieczeństwem – wszystkie roboty współpracujące wymagają oceny bezpieczeństwa. Konstrukcja HC10 ma na celu zmniejszenie ryzyka urazów pracowników oraz zmniejszenie niepotrzebnych środków zapobiegających ryzyku w celu spełnienia wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.
  • Udźwig wynoszący 10 kilogramów z zasięgiem 1200 mm –te cechy pozwalają HC10 pracować z ludźmi w szerokim zakresie zastosowań.
  • Bezpieczeństwo sieciowe dla łatwej i możliwej do dostosowania integracji - korzyści wynikające z bezpieczeństwa sieciowego podzielono na cztery główne kategorie: logika, diagnostyka, zarządzanie zmianami i prostota instalacji, potwierdzając tym samym filozofię łatwości użytkowania robota, która stanowiła główną ideę projektową HC10.
 

Specyfikacja techniczna

 
  • 6 osi
  • Zasięg 1200 mm
  • Udźwig 10 kg
  • Czujniki momentu obrotowego w każdym przegubie
  • Pełna łączność z systemami IT przedsiębiorstwa
 

Pobierz kartę danych HC10
 

2019 Yaskawa America, Inc.- Motoman Robotics Div.
This website stores cookies on your computer to provide you with more personalized services on this website and through other media.