About Collaboration

Mikä on yhteistyörobotti (cobotti)?

 

Yhteistyörobotti eli cobotti on suunniteltu työskentelemään yhdessä operaattorin kanssa samassa tilassa. Esimerkiksi kokoonpanon työvaiheet voidaan jakaa työntekijän ja cobotin kesken.

Yhteistyörobottien suunnittelu turvallisiksi samalla alueella työskenteleville ihmisille on vaatinut uusia ideoita robottikäsivarren tekniikkaan. Yhteistyöroboteissa on jouduttu kiinnittämään runsaasti huomiota muun muassa voiman ja nopeuden säätöön, uuden tyyppisiin niveliin, pehmeämpiin materiaaleihin ja kehitetty anturitekniikka, jolla cobotti saadaan pysähtymään turvallisesti, jos se törmää henkilöön tai muuhun esteeseen.

Yhteistyöroboteilta vaaditaan standardien ISO 10218-1 ja 10218-2 mukaan neljä erilaista ominaisuutta: 

  1. Turvallinen valvottu pysähtyminen

  2. Ohjelmointi käsiohjauksella

  3. Nopeuden ja pysähtymisen valvonta 

  4. Tehon ja voiman rajoittaminen

Nämä ominaisuudet luokittelevat robotin yhteistyörobotiksi. 

 

Modes for Collaboration

Collaborative modes - English-1.jpg

 


 

Mitkä ominaisuudet rajoittavat tehoa ja voimaa?

  • Anturointi jokaisessa nivelessä — jokaista anturin mittaamaa arvoa verrataan vakioarvoon ja sen perusteella arvioidaan toimenpiteiden tarve (esim. pysähdytään, siirrytään taaksepäin jne.)

  • Käsiohjaus — helppo ja intuitiivinen tapa ohjelmoida robotti liikuttamalla sitä kädellä ja tallentamalla muistiin pisteitä ja toimintoja.

  • Pyöreälinjainen muotoilu — robotin ulkokuoresta on tehty turvallinen välttämällä teräviä muotoja jotka aiheuttaisivat tapaturmavaaran, sijoittamalla moottorit ja kaapeloinnit robotin sisään ja suunnittelemalla rakenne kevyeksi.

  • Turvallisuutta lisäävät optiot — pehmeä, joko aktiivinen tai passiivinen, suoja robotin päälle. 

 

PFL-tilassa cobotti liikkuu hitaammin kuin perinteinen teollisuusrobotti


Katsotaanpa yhteistyörobotin akseleita

Teollisuusrobotissa, sekä perinteisessä että yhteistyörobotissa, on useita akseleita. Kuusiakselinen robotti on joustavampi ja soveltuu erilaisiin sovelluksiin paremmin kuin robotit joissa on vähemmän akseleita. Alla olevassa kuvassa on esitetty HC10:n kuusi akselia. 


HC10 Axes - English.jpg

2019 Yaskawa America, Inc.- Motoman Robotics Div.
This website stores cookies on your computer to provide you with more personalized services on this website and through other media.