About Collaboration

Co je součinný robot (CoBot)?

 

Součinný robot (nazýván také cobot) je určen pro práci s lidskou obsluhou a umístěn v její blízkosti na sdíleném pracovišti. Např. operátor může provádět první část úkolu a robot dokončí zbytek.

Konstrukce součinných robotů je provedena pro bezpečnou práci v okolí lidí. To vyžaduje nové nápady pro robotická ramena včetně snížení jejich síly a rychlosti, nové druhy kloubů, měkčí materiály a použití technicky dokonalejších snímačů, které robota bezpečně vypnou, pokud náhodně dojde k jeho kolizi s člověkem.

Existují 4 typy funkcí součinných robotů podle ISO 10218-1 a 10218-2. Jsou to:  

  1. zastavení na základě sledování bezpečnosti

  2. navádění rukou

  3. sledování rychlosti a odstupu 

  4. omezení výkonu a síly

Každá z těchto funkcí sama o sobě kvalifikuje robota jako součinného. 

 

Režimy součinnosti

Collaborative modes - English-1.jpg

 


 
  • Snímače v každém kloubu — jakákoli hodnota zjištěná snímačem se porovná se standardním stavem a vyhodnotí, zda se činnost provede (např. stop, odsunutí z působení síly atd.).

  • Navádění rukou — snadné a intuitivní programování trasy robota přetažením ramena kolem jeho pracovního prostoru a registrováním poloh a koncových bodů.

  • Zaoblený design — vytvořený pro hladší povrch, odstranění ostrých hran, integrované motory a kabeláž, konstrukce bez možnosti sevření, která brání poranění rukou, nízká hmotnost.

  • Dodatečné bezpečností volby — měkký aktivní nebo pasivní povlak (plášť) pro měkčí dopad. 

 

CoBot v režimu PFL bude pracovat nižší rychlostí než průmyslový robot


Podívejme se na osy součinného robota

Průmyslový robot – ať již součinný, nebo průmyslový – má různé konfigurace os. Šestiosí roboti umožňují větší flexibilitu a mohou provádět širší škálu aplikací než roboti s méně osami. Šest os u HC10 je níže označeno směrem pohybu v daném bodě. 


HC10 Axes - English.jpg

2019 Yaskawa America, Inc.- Motoman Robotics Div.
This website stores cookies on your computer to provide you with more personalized services on this website and through other media.