HC10

HC10 Robot

 

Součinný robot konstruovaný pro práci s lidmi

 

 

HC10 Robot with Gripper.png

Součinný robot HC10 (cobot), snadno použitelný robot s průmyslovým původem, je ideální rovnováhou síly, flexibility a efektivity. Snadno se umístí tak, aby pracoval ve stejném prostoru jako vaši zaměstnanci, a snižuje tím potřebu pevných bezpečnostních ochran. Díky zjednodušenému programování a nenákladnému robotickému ramenu je tato součinnostní automatizace na dosah provozům jakékoli velikosti.

Yaskawa HC10 je nový ideální spolupracovník se snímacími technologiemi, které umožňují bezpečnou interakci s lidmi. HC10 je naprogramován, aby patřičně reagoval na různé situace a lidé tak nemuseli být vystaveni nebezpečí úrazu. Řídicí jednotkou HC10 je YRC1000. Klikem na odkaz se o YRC1000 dozvíte více.

Jednou z hlavních výhod spolupráce člověk-robot je zjednodušení toho, jak robota instruovat o činnostech, které musí provádět, aby plnil svůj úkol. Namísto tradičního programování dokáže součinného robota HC10 snadno učit i uživatel. Programovací jazyk INFORM včetně funkce EasyTeach umožňuje snadné manévrování s ramenem a naučit robota trasu a body, které má následovat. Tento režim se nazývá Lead-through-Jogging, popř. Hand Guiding. HC10 lze naprogramovat také pomocí běžných metod za použití Teach Pendant. Výhodou těchto funkcí je odstranění složitosti, která s průmyslovými roboty obvykle souvisí, v minulosti byla požadována dosti značná úroveň programování robotů i pro zadávání jednoduchých úkolů. S funkcemi jako EasyTeach umožňuje HC10 uživateli zmírnit složitost a zvýšit efektivitu pomocí rychlejších rozmístění.
 

Hlavní výhody

 
  • Bezpečná koexistence s pracovníky   technologie Power and Force Limiting (PFL) okamžitě reaguje na vnější síly a chrání pracovníky. Stáhnětě si PFL Application Guide.
 
  • Aplikace EasyTeach  (učení přesným naváděním rukou a programování)  – činí zavádění ekonomičtější a usnadňuje rozmístění HC10
 
  • Vybavení spojitého ramena eliminuje bezpečností problémy —  – všichni CoBoti vyžadují vyhodnocení bezpečnosti, HC10 je konstruován tak, aby snížil riziko poranění osob a potřebu zbytečných opatření k prevenci rizik, aby byly splněny bezpečností směrnice.
 
  • Užiteční zatížení 10 kg s dosahem 1200 mm —  – tyto vlastnosti umožňují HC10 pracovat s lidmi v široké škále aplikací.
 
  • Síťová bezpečnost pro snadnou a přizpůsobitelnou integraci —  – výhody využití síťové bezpečnosti spadají do čtyř hlavních kategorií: logika, diagnostika, správa změn a jednoduchost instalace. Tím posilují filozofii snadného použití, která je jedním ze základních principů konstrukce HC10.
 

Technické parametry

 
  • 6 os
  • Dosah 1200 mm
  • Užitečné zatížení 10 kg
  • Snímače dvojího točivého momentu na každém kloubu
  • Možnost připojení po celém závodu
 

Zavedení datového listu HC10
 

CoBots are just the beginning...

 

Please visit the Yaskawa Global site to learn more about Yaskawa's Picture of the Future. Yaskawa's Picture of the Future.
 

2019 Yaskawa America, Inc.- Motoman Robotics Div.
This website stores cookies on your computer to provide you with more personalized services on this website and through other media.