Home

Robot Yaskawa 10 (HC10) spolupracující s lidmi je novou generací robotické techniky, která je spolehlivá, cenově dostupná, všestranná, snadno použitelná a vytvořená s průmyslovou mohutností, kterou je společnost Yaskawa známá. Tito roboti jsou určeni pro zákazníky, kteří hledají snadnou automatizaci, kdy průmyslový robot automatizuje úkony, které vyžadují jeho práci v blízkosti lidí.
  

 

Spolehlivý

Zvyšuje míru produktivity

 • Užitečné zatížení a rychlost 
 • Soubor aplikačního softwaru
 • Zabudovaný PLC zjednodušující integraci

Cenově dostupný

Rychlejší a trvalý ROI

 • Snížená nutnost fyzického dozoru
 • Zabudované bezpečností IO s napojením na síť
 • Kvalita a podpora průmyslového robota

Bezpečný

Šetří místo, spolupracuje 

 • Novátorská geometrie bez nebezpečí sevření
 • Omezení výkonu a síly
 • Vybavení spojitého ramena snižuje riziko

Snadno ovladatelný

Stačí k tomu stávající obsluha

 • Navádění pomocí ruky
 • Programování doplňků
 • Rychlá obnova po poruše
 

Humanoidní a spolupracující robot Yaskawa 10 (HC10) je schopný, bezpečný, cenově dostupný, snadno použitelný a spolupracující robot, který poskytuje výkon a bezpečnost v rámci průmyslových robotů. HC10 je určen pro zákazníky, kteří potřebují automatizovat úkoly, které vyžadují, aby robot pracoval u lidí, kde je prostor omezen a kde může být časté přesunování robota.

 

 
 
2019 Yaskawa America, Inc.- Motoman Robotics Div.
This website stores cookies on your computer to provide you with more personalized services on this website and through other media.